News From The PBB Official
Russia, China, India, Afrika Selatan, Perancis dan negara lain yang berwarna hijau menyokong Palestin dan jumlah keseluruhannya ialah 138 negara menyokong. 
Australia, Netherland, German dan negara lain yang berwarna hitam adalah berkecuali, tidak mengundi kedua-dua pihak dan jumlah keseluruhannya ialah 41 negara berkecuali.
Israel, Amerika, Kanada dan negara lain berwarna merah tidak menyokong Palestin dan jumlah keseluruhannya ialah 9 negara tidak menyokong Palestin.

sumber: STATEBOARD PBB /  Hanafi Al Amirul Mukminin

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...